ISO certificering

Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Ons bedrijf is al sinds de oprichting georganiseerd naar de standaard van ISO 9001.
VCN magazijn

De voordelen van ons kwaliteitsmanagementsysteem

Door te werken volgens de standaarden van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem, zorgen we ervoor dat onze producten en diensten altijd voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van de klant. We borgen door te werken volgens ISO 9001 een continue verbetering van kwaliteit en betrouwbaarheid.
Meetkamer
 • Het verhoogt de klanttevredenheid
  Doordat we onze processen zo inrichten dat we ons kwaliteitsmanagement continu verbeteren, kunnen we u op de best mogelijke manier bedienen. Doordat we altijd aan uw verwachtingen kunnen voldoen, leggen we de basis voor uw tevredenheid.
 • Aantoonbare kwaliteit
  Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement laten we aan u en andere belanghebbenden zien dat we onze processen dusdanig beheersen zodat we continu en met een betrouwbaar proces producten en diensten leveren die aan uw eisen voldoen.
 • Kostenbesparing
  Door onze gestroomlijnde processen – waarin kwaliteit centraal staat – elimineren we de kans op fouten. Door het kwaliteitsmanagementsysteem werkt onze organisatie op efficiënte wijze. We bereiken hierdoor meer in minder tijd en met minder intensieve productiemiddelen.
 • Aanpassingsvermogen
  ISO 9001 maakt gebruik van een procesbenadering die de Plan-Do-Check-Act-cyclus en risico-gebaseerd denken omvat. Dit zorgt ervoor dat we continu scherp zijn op risico’s en verbeterkansen en kunnen we snel inspelen op veranderingen in de organisatie en de markt.

ISO 14001: maatschappelijk verantwoord ondernemen

Milieumanagement als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen staat binnen onze organisatie hoog in het vaandel. Er lopen certificeringstrajecten, waaronder ISO 14001. Onze organisatie werkt al wel volgens de normen van dit milieumanagementsysteem.
spanenbreker