2018

2017

2016

2013

2009

2008

2007

2006

2002

2000

1997

1992

1991

1990

2018

UITBREIDING EN INVESTERING IN MACHINEPARK

2018 2

Uitbreiding bedrijfsgebouw naar 7.500m².

Verdere uitbreiding met 7 nieuwe CNC machines, totale productiecapaciteit nu 41 CNC machines.

 

2017

VOORTZETTING VOLGENDE GENERATIE

2015 2
De heer en mevrouw Van Die nemen afstand van VCN en dragen het bestuur na 27 jaar over aan hun twee zoons, die er ook al 23 jaar werken, en ze gaan genieten van een welverdiend pensioen.

2015

VCN 25 JAAR

2015 1
Op 30 maart 2015 bestaat VCN 25 jaar. Er werd uitgebreid stilgestaan bij dit jubileum.

Verspreid over 2 dagen ontvingen we meer dan 2.000 genodigden.

Verdere uitbreiding met 4 nieuwe CNC-machines, totale productiecapaciteit nu 34 CNC machines.

2013

UITBREIDING EN INVESTERING IN MACHINEPARK

2013 1
Uitbreiding bedrijfsgebouw tot 5.000m².

Verdere uitbreiding met 7 nieuwe CNC-machines, totale productiecapaciteit nu 26 CNC machines.

2009

KREDIETCRISIS

2009

Dit jaar stond bijna volledig in het teken van de kredietcrisis. Door onze solide financiële basis en betrouwbare klanten zijn wij goed door deze periode heen gekomen.

 

2008

UITBREIDING EN HERGEBRUIK AFVALSTOFFEN

2008 2
Forse investeringen in het gehele productieapparaat, vervanging van verouderde productiemachines en uitbreiding tot in totaal 17 machines. We beschikken nu over 2 moderne productielijnen; 9 Index Speedline draaimachines en 8 Tornos Deco langdraaimachines.

Ingebruikname van een centrale installatie voor filtering en automatisch vullen van snijolie voor de machines. Voor de behandeling van de grote hoeveelheden spanen is een nieuwe spanenbehandelingsinstallatie geplaatst, die het verlies van snijolie tot een minimum beperkt.

2007

UITBREIDING

2008 1
Uitbreiding productie met 2x Index C65 Speedline draaimachines. Nieuwe volledig geautomatiseerde wasstraat, nieuwe meetkamer, ventilatie en koeling productieruimte, verplaatsen magazijn gereed product en herinrichten magazijn grondstoffen.

2006

NIEUWE NAAM

2006 1
Uitbreiding bedrijfsgebouw naar 2.650m² vloeroppervlakte. Onze bedrijfsnaam hebben we gewijzigd in de internationaal beter klinkende naam “VCN mass turning”.

2002

KOERSWIJZIGING

vcn 1

Uitbreiding bedrijfsgebouw naar 2.650m² vloeroppervlakte. Onze bedrijfsnaam hebben we gewijzigd in de internationaal beter klinkende naam “VCN mass turning”.

 

2000

UITBREIDING EN INVESTERING IN MACHINEPARK

2000 1
Uitbreiding bedrijfsgebouw naar 1.900m² vloeroppervlakte. Opnieuw investeringen in het machinepark.

1997

VERHUIZING HUIDIGE LOCATIE

1997 1
In mei hebben we het huidige pand aan de Branderij betrokken, met een vloeroppervlakte van 1.300m². In de jaren daarna hebben we geïnvesteerd in het vervangen en moderniseren van het machinepark.

1992

EERSTE CNC DRAAIMACHINE

1992 1

In mei hebben we het huidige pand aan de Branderij betrokken, met een vloeroppervlakte van 1.300m². In de jaren daarna hebben we geïnvesteerd in het vervangen en moderniseren van het machinepark.

 

1991

UITBREIDING DIENSTEN

1991 2
Door de sterk seizoensgerichte landbouwmachinemarkt werd besloten de basis te verbreden door het toeleveren van draai- en freeswerk aan derden.

1990

OPRICHTING

1990 1

Door de sterk seizoensgerichte landbouwmachinemarkt werd besloten de basis te verbreden door het toeleveren van draai- en freeswerk aan derden.