2018: UITBREIDING EN INVESTERING IN MACHINEPARK

Uitbreiding bedrijfsgebouw naar 7.500m².

Verdere uitbreiding met 7 nieuwe CNC machines, totale productiecapaciteit nu 41 CNC machines.

2017: VOORTZETTING VOLGENDE GENERATIE

De heer en mevrouw Van Die nemen afstand van VCN en dragen het bestuur na 27 jaar over aan hun twee zoons, die er ook al 23 jaar werken, en ze gaan genieten van een welverdiend pensioen.

2015: VCN 25 JAAR

Op 30 maart 2015 bestaat VCN 25 jaar. Er werd uitgebreid stilgestaan bij dit jubileum.

Verspreid over 2 dagen ontvingen we meer dan 2.000 genodigden.

Verdere uitbreiding met 4 nieuwe CNC-machines, totale productiecapaciteit nu 34 CNC machines.

2013: UITBREIDING EN INVESTERING IN MACHINEPARK

Uitbreiding bedrijfsgebouw tot 5.000m².

Verdere uitbreiding met 7 nieuwe CNC-machines, totale productiecapaciteit nu 26 CNC machines.

2009: KREDIETCRISIS

Dit jaar stond bijna volledig in het teken van de kredietcrisis. Door onze solide financiële basis en betrouwbare klanten zijn wij goed door deze periode heen gekomen.

2008: UITBREIDING EN HERGEBRUIK AFVALSTOFFEN

Forse investeringen in het gehele productieapparaat, vervanging van verouderde productiemachines en uitbreiding tot in totaal 17 machines. We beschikken nu over 2 moderne productielijnen; 9 Index Speedline draaimachines en 8 Tornos Deco langdraaimachines.

Ingebruikname van een centrale installatie voor filtering en automatisch vullen van snijolie voor de machines. Voor de behandeling van de grote hoeveelheden spanen is een nieuwe spanenbehandelingsinstallatie geplaatst, die het verlies van snijolie tot een minimum beperkt.

2007: UITBREIDING

Uitbreiding productie met 2x Index C65 Speedline draaimachines. Nieuwe volledig geautomatiseerde wasstraat, nieuwe meetkamer, ventilatie en koeling productieruimte, verplaatsen magazijn gereed product en herinrichten magazijn grondstoffen.

2006: NIEUWE NAAM

Uitbreiding bedrijfsgebouw naar 2.650m² vloeroppervlakte. Onze bedrijfsnaam hebben we gewijzigd in de internationaal beter klinkende naam “VCN mass turning”.

2002: KOERSWIJZIGING

Afstoten van freeswerk en kleine series, vanaf nu uitsluitend grotere series complex draaiwerk. Afstoten van een aantal machines die niet meer pasten in de nieuwe visie en aanschaf van een aantal nieuwe langdraaimachines. In de jaren daarna hebben we ons machinepark uitgebreid naar 12 CNC machines.

2000: UITBREIDING EN INVESTERING IN MACHINEPARK

Uitbreiding bedrijfsgebouw naar 1.900m² vloeroppervlakte. Opnieuw investeringen in het machinepark.

1997: VERHUIZING HUIDIGE LOCATIE

In mei hebben we het huidige pand aan de Branderij betrokken, met een vloeroppervlakte van 1.300m². In de jaren daarna hebben we geïnvesteerd in het vervangen en moderniseren van het machinepark.

1992: EERSTE CNC DRAAIMACHINE

In februari plaatsing van de eerste CNC draaimachine in een garagebox van ongeveer 25m² in Grijpskerk. Deze ruimte werd al snel te klein, waarna in juni een pand van 360m² aan de Auwemalaan te Leek werd betrokken.

Datzelfde jaar nog is de landbouwtak afgestoten, en zijn we ons geheel gaan richten op de toelevering van draai- en freeswerk en werd de bedrijfsnaam gewijzigd in de toepasselijker naam “Verspanings Centrum Noord”.

1991: UITBREIDING DIENSTEN

Door de sterk seizoensgerichte landbouwmachinemarkt werd besloten de basis te verbreden door het toeleveren van draai- en freeswerk aan derden.

1990: OPRICHTING

Oprichting bedrijf in april door de heer W. van Die, onder de naam Van Die Constructie, met als hoofdactiviteit het ontwerpen en (laten) produceren van landbouwmachines. De productie was bij verschillende bedrijven ondergebracht.