PROCES VCN MASS TURNING

PROGRAMMEUR

Op basis van het 3D model maken onze programmeurs het CNC-programma. Daarvoor gebruiken zij moderne CAD/CAM ontwerpstations. Na het werk van de programmeurs kunnen de moderne en stabiele machines het product vrijwel altijd in één bewerkingscyclus vervaardigen, wat ten goede komt aan de kwaliteit en de prijs. Zo wordt het product exact volgens uw specificaties gemaakt.
programmeur site
machinesteller site

MACHINESTELLER

Aan de hand van het programma wordt door de machinesteller het benodigde gereedschap verzameld, vooringesteld en geplaatst in de machine. De machine wordt ingesteld waarna deze door de kwaliteitsdienst wordt vrijgegeven voor productie. Hiermee wordt de basis gelegd voor een stabiel productieproces.

Operator

Door de grondige voorbereiding en het standaard proces is een operator in staat om zeven machines tijdens het productieproces te bedienen. Onze vierenveertig machines worden door onze teams van operators vierentwintig uur per dag, zes dagen per week in bedrijf gehouden, wat de prijs van uw product ten goede komt.
VCN Operator