PROCES VCN MASS TURNING

WASMACHINE

Het reinigen van de producten is bij ons geen sluitpost, maar een standaard onderdeel van de productieproces. Alle producten worden gereinigd en ontvet tot een oppervlaktespanning van minimaal 40mN/m, waardoor deze inbouwgereed zijn. Om een grote stroom aan producten te verwerken, wordt in de wasstraat gebruik gemaakt van een robot, die de producten in de wasmachine plaatst.

TRACEERBAARHEID

Alle producten worden geplaatst in korven die zijn voorzien van een unieke RFID chip. Met het scannen van de barcode worden alle gegevens van de geproduceerde delen vastgelegd op deze chip. Op deze manier zijn alle producten traceerbaar in het verdere verloop van het proces.

HERGEBRUIK

Alle restmaterialen worden gescheiden naar metaalsoort. Onze spanenbehandelingsinstallatie verwerkt deze spanen tot grondstof voor nieuwe metalen. Ook de snijolie wordt teruggewonnen en geschikt gemaakt voor hergebruik. Deze recycling is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook financieel voordeel op, wat weer ten goede komt aan de prijs van uw product.