MILIEU

Wij hebben het beleid om zorgzaam om te gaan met alles wat onze leefomgeving kan schaden. Daarom worden afvalstoffen zoveel mogelijk vermeden en waar mogelijk intern hergebruikt. Zo beschikken we over twee spanenbrekers die vloeistoffen scheiden van de spanen. Die vloeistoffen kunnen we hergebruiken. Dit dekt de kosten en maakt dat de spanen zo schoon mogelijk gerecycled kunnen worden. Afvalstoffen die niet hergebruik kunnen worden, zamelen we gescheiden in. Op deze manier realiseren we dat ruim 99% van ons afval gerecycled wordt. Daarnaast zijn onze machines uitgerust met intelligente systemen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met energiegebruik.